Meer informatie of vragen? Goes Engineers is hét adviesbureau voor al uw bouwkundige vraagstukken. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. T: +31 (0) 113 85 41 56 M: info@goes-engineers.com  

Bouwkundige werken

Zoekt u een ervaren en deskundige partner op het gebied van bouwkundig advies in de breedste zin van het woord? Goes Engineers helpt u graag! Met onze praktische en gedegen oplossingen realiseren wij met veel plezier en passie uw bouwplannen. Hierdoor voldoen ze op meer dan gewenste wijze aan de eisen en verwachtingen van u als opdrachtgever.

Goes Engineers heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in o.a. bestekschrijven, bouwadvies, bouwputadvies, bouwkundige keuringen, bouwkundig tekenwerk en constructieve werken. Wij begeleiden onze opdrachtgevers op een adequate manier, geven deskundige bouwtechnische adviezen en leggen dit alles vast in heldere rapportages.

  

Onze aanpak


De opdrachtgever staat bij ons altijd centraal. We staan dicht bij onze klanten en brengen met onze kennis en ervaring projecten op een pragmatische wijze tot een goed einde. Dat we daarin succesvol zijn, bewijst de hoge klanttevredenheid bij onze klanten.

Kenmerkend voor onze aanpak is de nauwe samenwerking die wij hebben met onze opdrachtgevers. Want door gezamenlijk één doel voor ogen te hebben, behalen we een optimaal resultaat. Zo houden onze opdrachtgevers grip op alle aspecten van het proces.

We gaan vroegtijdig met onze opdrachtgever in gesprek om het vraagstuk goed in kaart te krijgen. We stellen kritische vragen en voelen als geen ander de verschillende belangen aan. Door deze aanpak verbreden we ons blikveld en komen factoren aan het licht waar we tijdens het project wellicht rekening mee moeten houden. We denken altijd drie stappen vooruit om er zeker van te zijn dat de gewenste oplossing ook op de lange termijn houdbaar is

JZOC Roosendaal

 

OMVANG WERK: 3.000 m2 BVO

CONTRACT VORM: Engineering & Build (UAV-GC 2015)

STATUS: Oplevering augustus 2018

EXPERTISE: Bouwkundig-, constructief-, bouwfysisch-, brandveiligheidsadvies en BIM

In de wijk Westrand te Roosendaal wordt in opdracht van gemeente Roosendaal een Jeugd Zorg en Onderwijs Centrum gerealiseerd voor de Stichting KPO Roosendaal en Driespan. Deze nieuwe huisvesting voor speciaal basisonderwijs is samen met BVR Groep BV en Goes Engineers BV gerealiseerd in een Engineering & Build contractvorm. Het gezamenlijk gebruik wordt gevonden in entree, aula, sport-, speel- en personeel ruimte, waarbij er veel aandacht is besteed aan duurzaamheid (demontabel bouwen), vrije indeelbaarheid  en toekomstbestendigheid (mogelijkheid tot een extra bouwlaag).

APPARTEMENTEN GEBOUW Sea & City Vlissingen

OMVANG WERK: 3.500 m2 BVO

CONTRACT VORM: Bouwteam

STATUS: Oplevering november 2019

EXPERTISE: Bouwput-, funderingsadvies, tijdelijke stempeling belendingen, totale constructieadvies hoofddraagstructuur en BIM.

In samenwerking met WTS architecten en Bouwgroep Peters BV wordt, onder aan de Coosje Buskenstraat te Vlissingen, dit in het oogspringende appartementen gebouw gerealiseerd. Binnen het bouwteam is Goes Engineers BV de hoofdconstructeur die het volledige constructieve ontwerp aanlevert. Dit appartementen gebouw met 19 koop appartementen en een halfverdiepte parkeergarage wordt direct naast bestaande belendingen gebouwd. Middels betonnen wandliggers is de parkeergarage nagenoeg kolomloos uitgevoerd, waarmee de beperkte ruimte maximaal kon worden uitgenut.

Exclusieve Woningbouw

OMVANG WERK: Variabel van 150 t/m 500 m2 BVO

CONTRACT VORM: Engineering

STATUS: n.v.t.

EXPERTISE:  Totaal constructieadvies hoofddraagstructuur.

In samenwerking met diverse architectenbureaus worden de woningen bouwkundig- en / of constructief uitgewerkt door Goes Engineers BV. Al dan niet gewenst wordt het volledige vergunnings-, aanbestedings- en / of uitvoeringstraject begeleid door Goes Engineers BV. Het werkgebied voor dergelijke projecten ligt in de Benelux met het zwaartepunt op de Nederlandse markt.

Seriematige Woningbouw

OMVANG WERK: Variabel van 6 t/m 50 eenheden

CONTRACT VORM: Engineering

STATUS: n.v.t.

EXPERTISE:  Totaal constructieadvies hoofddraagstructuur.

In samenwerking met diverse architectenbureaus worden de woningen bouwkundig- en / of constructief uitgewerkt door Goes Engineers BV. Al dan niet gewenst wordt het volledige vergunnings-, aanbestedings- en / of uitvoeringstraject begeleid door Goes Engineers BV. Het werkgebied voor dergelijke projecten ligt in de Benelux met het zwaartepunt op de Nederlandse markt.

Appartementen

Gebouw ‘t Kristal Almere

OMVANG WERK: 1.550 m2 BVO

CONTRACT VORM: Engineering

STATUS: Oplevering april 2019

EXPERTISE: Totale constructieadvies hoofddraagstructuur.

In samenwerking met Stan Aarts architecten en bouwbedrijf Noordersluis wordt in opdracht van Casa 23 BV dit kleinschalig nieuwbouwproject met in totaal 16 appartementen gerealiseerd. Bij dit bouwproject, gelegen in het centrumgebied van het Homeruskwartier te Almere, is Goes Engineers BV betrokken als hoofdconstructeur. Op basis van traditionele stapelbouw, middels kalkzandsteen wanden en met het toepassen van breedplaatvloeren, wordt dit gebouw in zes lagen hoog gebouwd.

Nieuwbouw

Horecacentrum Goese Poort

OMVANG WERK: 5.000 m2 BVO

CONTRACT VORM: Engineering

STATUS: Oplevering medio 2020

EXPERTISE: Totale constructieadvies hoofddraagstructuur en bouwkundige uitwerking.

In opdracht van Goese Poort BV, heeft Goes Engineers BV de constructieve en bouwkundige engineering uitgevoerd voor alleen de casco bouw. Hierbij was het van belang om een gebouw te ontwerpen dat volledig vrij indeelbaar is, zodat de opdrachtgever na de casco oplevering, volledige vrijheid heeft voor de inpandige indeling. De hoofddraagstuctuur is opgebouwd als tafelconstructie waarbij de kolommen in het ondergelegen parkeer plein volledig zijn ingeklemd in de fundering en dienst doen voor de stabiliteit en volledige verticale belastingafdracht. De bovengelegen begane grondvloer is als betonvloer uitgevoerd en voorzien van vrij uitkragende overstekken van ruim 4,5 m.

Nieuwbouw Zorgappartementen Catharinaplein te Bergen op Zoom

OMVANG WERK: 21.000 m2 BVO

CONTRACT VORM: Design & Build

STATUS: Bouwaanvraag medio 2020

EXPERTISE: Totale constructieadvies hoofddraagstructuur.

In samenwerking met Bouwgroep De Nijs – Soffers BV en architecten bureau INBO uit Amsterdam is Goes Engineers BV betrokken als hoofdconstructeur voor het nieuw te bouwen zorg appartementen complex  gelegen aan de Catharinaplein te Bergen op Zoom. Het initiatief in opdracht van Stichting Tante Louise, wordt onder Design & Build contract uitgewerkt en gerealiseerd. Het complex dat opgebouwd is uit 5 á 6 bouwlagen omvat 20 woongroepen, 41 koopappartementen, algemene ruimten voor eigen keuken, kantine (dagbestedingsruimte) en kapel.  Om de parkeerdruk in het centrum van Bergen op Zoom te voorkomen is het gehele complex onder keldert en voorzien van 138 parkeerplaatsen voor personeel en bewoners.

Verbouw en Optoppen Catharijnesingel te Utrecht

OMVANG WERK: 7.500 m2 BVO

CONTRACT VORM: Engineering

STATUS: Start bouw medio 2020

EXPERTISE: Totale constructieadvies hoofddraagstructuur.

Onder ontwerp van en in samenwerking met IDEA-Ontwerp BV is Goes Engineers BV betrokken als hoofdconstructeur voor de verbouw en uitbreidingsplannen van de kantoorpanden gelegen aan de Catharijnesingel 38 t/m 47 te Utrecht. In opdracht van Timeless Investments te Amsterdam worden de kantoorpanden gedeeltelijk gesloopt en aan de achterzijde uitgebreid. Het kantoor deel gelegen op de hoek van de Westerstraat wordt naast de uitbreiding aan de achterzijde tevens met 3 bouwlagen uitgebreid tot totaal 9 bouwlagen. Bij deze uitbreiding zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande onderbouw en incidenteel worden versterkt.