Meer informatie of vragen?

Goes Engineers is hét adviesbureau voor projectontwikkeling.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

T: +31 (0) 113 85 41 56

M: info@goes-engineers.com

 

Projectontwikkeling

Zoekt u ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van uw project? Goes Engineers staat voor u klaar! Wij zetten ons graag in om uw ideeën en wensen om te zetten in een concreet plan. Hierdoor nemen we voor u veel werk uit handen en bespaart u kosten.

Bij een projectontwikkelingstraject komt veel kijken. We begrijpen dat u dit proces niet altijd volledig kunt overzien. Vaak heeft dit te maken met een gebrek aan kennis en/of tijd. De specialisten van Goes Engineers maken graag tijd voor u vrij. Met onze brede kennis en ervaring gaan we uw project tot in de puntjes regelen. Hierdoor kunnen we u als opdrachtgever maximaal ontzorgen. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met uw budget. Wat de functie van het project ook is, wij streven altijd naar het afleveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit.

  

Onze aanpak


De opdrachtgever staat bij ons altijd centraal. We staan dicht bij onze klanten en brengen met onze kennis en ervaring projecten op een pragmatische wijze tot een goed einde. Dat we daarin succesvol zijn, bewijst de hoge klanttevredenheid bij onze klanten.

Kenmerkend voor onze aanpak is de nauwe samenwerking die wij hebben met onze opdrachtgevers. Want door gezamenlijk één doel voor ogen te hebben, behalen we een optimaal resultaat. Zo houden onze opdrachtgevers grip op alle aspecten van het proces.

We gaan vroegtijdig met onze opdrachtgever in gesprek om het vraagstuk goed in kaart te krijgen. We stellen kritische vragen en voelen als geen ander de verschillende belangen aan. Door deze aanpak verbreden we ons blikveld en komen factoren aan het licht waar we tijdens het project wellicht rekening mee moeten houden. We denken altijd drie stappen vooruit om er zeker van te zijn dat de gewenste oplossing ook op de lange termijn houdbaar is.

Apart Hotel 1e en 2e Fase Zoutelande

OMVANG WERK: 30 suites en 30 appartementen

CONTRACT VORM: Turn key oplevering inclusief financiële exploitatie

STATUS: Oplevering augustus 2018

EXPERTISE: Juridische ondersteuning, financiële haalbaarheid, directievoering, proces- en projectmanagement.

In Zoutelande, direct achter de dijk van de Noordzee, zijn een drietal gebouwen ontwikkeld in twee fasen. Goes Engineers heeft eerst de financiële haalbaarheid onderzocht. Hierna is een ontwerp opgesteld binnen de vooraf bepaalde financiële kaders. Voor de haalbaarheid was het noodzakelijk om een bestemmingsplanprocedure te volgen. Goes Engineers heeft hiervoor de bestemmingsplanprocedures en de omgevingsvergunningen gecoördineerd.

Tevens heeft Goes Engineers zorg gedragen voor de juridische ondersteuning met betrekking tot de diverse overeenkomsten welke in dit kader noodzakelijk waren. Nadat de vergunningen geregeld waren heeft Goes Engineers de aanbesteding en directievoering verzorgd.

Het project is succesvol binnen de financiële kaders gerealiseerd.

Participatie in Projecten

OMVANG WERK: diverse woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten

CONTRACT VORM: risico dragend / no cure no pay

STATUS: diverse projecten in gerealiseerd en in voorbereiding

EXPERTISE: Juridische ondersteuning, financiële haalbaarheid, directievoering, proces- en projectmanagement.

Goes Engineers wordt regelmatig gevraagd om haar kennis en kunde in te zetten in projectontwikkeling. Heeft u een gebouw of een grondpositie, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Goes Engineers helpt u graag.

Het verkrijgen van inzicht in de financiële haalbaarheid is essentieel voordat plannen worden uitgewerkt. Te vaak worden plannen gemaakt -en dus veel architectenkosten gemaakt- waarvan achteraf moet worden vastgesteld dat de plannen niet haalbaar zijn.

Door vooraf reële financiële kaders te stellen versneld dit het proces in tijd (niet steeds opnieuw plannen maken) en voorkomt dit onnodige voorkosten. De aanloopkosten, van met name wat grotere projecten, kunnen aanzienlijk zijn. Wanneer de projecten passen in de werkvelden van Goes Engineers zijn we bereid om dit ontwikkeltraject samen op te zetten met grondeigenaren/gebouweigenaren.

Woningen te Nieuwdorp

OMVANG WERK: 6 stuks 2^1 kap woningen

CONTRACT VORM: Turn key oplevering inclusief financiële exploitatie

STATUS: Oplevering september 2019

EXPERTISE: Juridische ondersteuning, financiële haalbaarheid, directievoering, proces- en projectmanagement.

In Nieuwdorp zijn er 6 stuks 2^1 kap woningen ontwikkeld door Goes Engineers.

De woningen zijn verkocht aan particulieren. De woningmarkt is in de kleinere kernen lastig om te bedienen. Goes Engineers heeft zorg gedragen voor een strakke financiële exploitatie, de benodigde omgevingsvergunningen en de aansturing van de verkoopactiviteiten.

Het project is succesvol binnen de financiële kaders gerealiseerd.

15 Woningen te Hansweert

OMVANG WERK: 15 woningen te Hansweert

CONTRACT VORM: Turn key oplevering inclusief financiële exploitatie

STATUS: in ontwikkeling, start verkoop december 2019

EXPERTISE: Juridische ondersteuning, financiële haalbaarheid, directievoering, proces- en projectmanagement.

In Hansweert worden er momenteel 15 stuks woningen ontwikkeld door Goes Engineers.

De woningen zullen verkocht aan particulieren. De woningmarkt is in de kleinere kernen lastig om te bedienen. Goes Engineers draagt momenteel  zorg voor een strakke financiële exploitatie, de benodigde omgevingsvergunningen en de aansturing van de verkoopactiviteiten.

Een goed initiatief, of juist een vastgelopen project? Wat nu?

OMVANG WERK: diverse woningbouw- en utiliteitsbouwprojecten

CONTRACT VORM: projectafhankelijk

STATUS: 

EXPERTISE: Juridische ondersteuning, financiële haalbaarheid, directievoering, proces- en projectmanagement.

We zien veel opdrachtgevers worstelen met de haalbaarheid van projecten. Er zijn veel opdrachtgevers met goede initiatieven, maar het verkrijgen van de benodigde vergunningen of de financiële haalbaarheid blijft zeer lastig. Zeker wanneer ondernemers, naast hun eigen drukke bedrijf, dergelijke ontwikkelingen moeten verzorgen vergt dit een buitengewone inspanning.

Goes Engineers kan u hierbij helpen. Of zelfs u hierin volledig ontzorgen.